Alla är vi nybörjare någon gång i livet och det är helt naturligt att begå nybörjarmisstag. […]